handen.jpg

Wat is haptotherapie?

 

Haptotherapie is een therapievorm die je in contact brengt met je gevoel en die je weer laat vertrouwen op je gevoel. Door te voelen en te ervaren wat er zich in het hier en nu aandient, ben je in staat om beter met problemen om te gaan.

 

In de sessies bespreken we je hulpvraag, en doen we ervaringsgerichte oefeningen die je inzicht geven in je patronen, je kwaliteiten en je vakuilen. Een voorbeeld hiervan is de positiebepaling. Door te kijken hoe jij je letterlijk positioneert ten opzichte van de ander (of in een situatie), ervaar je ‘aan den lijve’ hoe jouw manier van communiceren is, en wat die oproept. 

 

Aanraking heeft een belangrijke rol in de haptotherapie. Je ervaart wat een respectvolle en affectieve aanraking met je doet, hoe het je in contact brengt met jezelf en hoe je interactie is met anderen.

 

Achtergrond:

Haptonomie is een leer die zich bezig houdt met voelen, affectief contact, met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin. Letterlijk betekent ‘haptonomie’ de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven. De haptonomie is in de jaren 1950 en ‘60 ontwikkeld door de Nederlander Frans Veldman, die van oorsprong fysiotherapeut was.

Haptotherapie zet de principes van de haptonomie in bij de begeleiding van individuen, stellen of groepen.

Hapsis = tast, tastzin, gevoel, gevoelsleven
Nomos = regel, regels, regelmatigheden, wetten, wetmatigheden
Haptonomie = ‘wetmatigheden van het gevoel’ of ‘regels/regelmatigheden in en van het gevoel en gevoelsleven

Mart Blom | Haptotherapie | 

Amsterdam

Mart-Blom-logo.png