top of page

Algemene voorwaarden 

Behandeling

Een behandeling bij Blom performance coaching duurt ongeveer 60 minuten en kost 90 euro. Als u nog niet eerder bij mij bent geweest is de eerste afspraak een kennismakingsgesprek. Voor deze sessie geldt hetzelfde tarief. Na drie behandelingen vindt er meestal een evaluatie plaats. Daarin wordt bekeken of de therapie aansluit bij uw verwachtingen en of het voorzetten van de behandeling gewenst is. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met gesprekken, oefeningen en het werken op de behandelbank. Aanraking speelt daarbij vaak een rol. Aan het eind van een behandeltraject vindt er een afrondende sessie plaats waarbij er wordt geëvalueerd.

 

Afspraak

Het verzetten of annuleren van een afspraak kan telefonisch, per whatsapp of email. Het verzetten of annuleren van een afspraak is kosteloos, mits deze plaats vindt 24 uur voor de geplande afspraak. Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder bericht of later dan 24 uur, kan de therapeut de sessie in rekening brengen.

 

Betaling

De kosten van een behandeling zijn te vinden op de website of telefonisch op te vragen. U krijgt de factuur na elke sessie van mij via de mail. De betalingstermijn is 14 dagen. Wanneer na verstrijken van de betalingstermijn niet is betaald, ontvangt u een herinnering via de mail of de post met het verzoek alsnog te betalen. Wanneer u na de tweede herinnering niet heeft betaald wordt het incassobureau (DAS) ingeschakeld. De kosten voor de incasso komen dan voor uw rekening.

 

Dossier

De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering, omdat deze nodig is om de voortgang van het proces te kunnen bewaken. 15 jaar na afronding van het therapeutisch proces wordt het dossier vernietigd. Derden mogen het dossier niet inzien, tenzij u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw dossier inzien, maar niet meenemen. Als u dit wilt kunt u dit verzoek schriftelijk indienen. De therapeut maakt de inzage dan op korte termijn mogelijk. U mag om kopieen verzoeken van dit dossier. U heeft in het kader van de AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf 28 mei 2018 het recht om in een aantal gevallen de gegevens in uw dossier te corrigeren of te laten verwijderen. Uw gegevens worden veilig bewaard in een afgesloten ruimte en op de computer nog extra beveiligd met een wachtwoord. Backups gaan op een versleutelde externe harde schijf. In mijn praktijk heb ik alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens. Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

. NAW-gegevens verzekerde

. Geboortedatum verzekerde

. Datum behandeling

. Omschrijving behandeling: Behandeling en behandelcode

. Kosten van de behandeling

 

Geheimhouding

De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft gekregen. Uw gegevens worden daarom niet aan derden verstrekt, ook niet aan uw naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven De enige uitzondering is als door deze geheimhouding uw eigen veiligheid of die van anderen in gevaar komt. In deze gevallen kan de therapeut genoodzaakt zijn te overleggen met bijvoorbeeld de huisarts of een andere professional. Overleg met derden Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij uw situatie betrokken zijn (psycholoog, maatschappelijk werk, huisarts, etc.) Hiervoor moet u schriftelijk toestemming geven, anders is dit overleg niet mogelijk vanwege het hier boven beschreven beroepsgeheim. Vaak bestaat dit contact met andere behandelaars uit een brief of mail met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de behandelaar bericht over de datum van afronding en het resultaat. In een aantal gevallen is persoonlijk of telefonisch contact gewenst om de begeleiding op elkaar af te stemmen. U hoort het altijd van de therapeut als dat in uw geval zo is. Om de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen maakt de therapeut deel uit van een intervisiegroep in Amsterdam. Dit is een groep van meerdere haptotherapeuten die elkaar ondersteunen en begeleiden in hun werk. Binnen deze intervisiegroep worden ook cliënt-situaties besproken. Dit gebeurt altijd uiterst zorgvuldig en zonder het noemen van een naam. Het accent van de bespreking ligt op het verbeteren van het functioneren van de therapeut. De therapeut hoeft u niet op de hoogte te stellen van deze bespreking en de resultaten daarvan.

 

Schade

De therapeut is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit behelst ook zoek geraakte spullen. Klachten Indien u een klacht heeft, laat mij dit dan zo spoedig mogelijk weten. Ik zal mijn best doen om samen met u tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

bottom of page